Rysiek Ochwat i jego życie

czwartek, 21 marca 2013 00:00

Rysiek Ochwat i jego życie

Napisane przez

Urodziłem się w 1928 roku w maju w Lidzie województwo nowogródzkie. Ojciec Andrzej od 1918 roku był zawodowym wojskowym w 77pp (Kowieńskim). Z Mamą Weroniką z domu Mieczkowską, bratem Stanisławem (urodzonym w 1923roku) i siostrą Reginą (ur. w 1925 roku) – mieszkaliśmy w blokach przy koszarach.

Pod koniec sierpnia pamiętnego 1939 roku 77pp został skierowany bliżej granicy z Niemcami. W końcowych dniach września, po bitwie pod Tomaszowem Lubelskim, Ojciec został wzięty do niewoli niemieckiej i przebywał w obozie jenieckim pod Magdeburgiem.