My, dzieci okresu wojennego byliśmy bardzo żądni wiedzy. Dlatego, jak te strumyki, które  podążają do  nurtu rzeki, my jechali do Szkoły Inżynierskiej w Szczecinie.
A naszym celem były studia z dziedziny mechaniki. 
Aby studiować "Na Dzikim Zachodzie" przybyliśmy niemal z każdej części Polski.  Dlatego byliśmy różni. Doświadczeniem życiowym, poziomem wykształcenia i wiekiem.  Nie różniła nas jedynie chęć bycia studentem. 

Do egzaminu wstępnego (w 1952 roku, pod koniec sierpnia) zasiadła nas duża grupa młodych ludzi, licząca około 300 osób. Po pierwszym semestrze grupa ta zmniejszyła się niemal o połowę.  Studia ukończyliśmy w grupie 105 absolwentów - czteroletniego kursu inżynierskiego.
W tym czasie Uczelnia uruchomiła drugi stopień nauczania. Skorzystaliśmy i kilkadziesiąt osób postanowiło studia przedłużyć. Nasi absolwenci są pierwszymi magistrami Politechniki Szczecińskiej.
W jakich warunkach i w jaki sposób zdobywaliśmy wiedzę oraz jakimi byliśmy studentami  opowie nam treść wspomnień napisanych przez naszego kolegę Mietka Walków. Wspomnienia, poważne i trochę prześmiewcze zawarte są w książce pt. "Kamraci" , a opatrzone zdjęciami w książce "Komilitoni" (autor jw.)

      Tak się złożyło, że od samego początku tworzyliśmy grupę ludzi serdecznych i koleżeńskich. Ludzi z poczuciem humoru. Takimi pozostaliśmy przez lata. Tacy, każdego roku (od 2002) spotykamy się na zjazdach, organizowanych przez wybrane grono "zapaleńców"
Na jednym ze Zjazdów postanowiliśmy, że założymy stronę internetową. Będziemy na niej prezentować nasze wspomnienia i zjazdy, a jednocześnie bardziej się integrować.
       Na stronie prezentujemy zdjęcia ze Zjazdów (wraz z opisami).
Zamieszczamy je w dziale pt. Spotkania.

Obecnie prezentujemy  czwartą wersję strony. Pierwszą zainicjowali: Staszek Neumann i Mietek Walków w 2007 roku. Uruchomienie strony aprobowały władze Politechniki. A w szczególności JM Rektor i Dziekan Wydziału. Ale  późniejsze zmiany organizacyjne na Uczelni utrudniły nadzór nad stroną i dalsze jej istnienie było zagrożone. Dlatego postanowiliśmy podjąć próbę własnoręcznego opracowania strony, która by prezentowała, nie tylko przeszłość, ale i teraźniejszość w postaci: zdjęć, opisów, żartu z tamtych lat, naszych wspomnień, a także umożliwiała nawiązywanie kontaktów poprzez publikacje w BLOGU lub w  KRONICE. Oczywiście poprzez kontakt z administratorami (patrz KONTAKT poprzez Formularz kontaktowy).

Pragnieniem założycieli strony było i jest, aby obecna wersja stała się naszą absolwencką trybuną. Abyśmy poprzez Internet mogli się wzajemnie informować, wspierać i niemal każdego dnia kontaktować ze sobą. Tej trudnej (zważywszy na wiek) sztuki opracowania nowej wersji Strony podjął się Staszek Wojniusz –  Główny Administrator.  Jego pomocnikami pozostali nadal: Staszek Neumann i Mietek Walków.
Niestety czas nieubłaganie upływa, ludzie odchodzą albo zmieniają się warunki i wtedy należy poszukiwać nowych rozwiązań. 
 Obecny (2021) - czwarty stan strony jest stabilny, dzięki wsparciu koleżanek i kolegów.

Twórcy strony, szanując prywatność akademickiej rodziny przewidzieli dwa poziomy dostępu:

  • OGÓLNY - dla wszystkich internautów. Na tym poziomie nie będą prezentowane nasze prywatne adresy.
  • PRYWATNY - tylko dla naszej grupy, do której zaliczamy: absolwentów z 1956, ich rodziny, przyjaciół i kolegów oraz sympatyków przestrzegających zasad określonych w regulaminie. Dostęp do tego poziomu mogą mieć zalogowani (zarejestrowani) internauci, którzy podadzą login i hasło użytkownika (można je uzyskać u ADMINISTRATORA nawiązując z nim kontakt za pomocą poczty mailowej).

Pozycje menu POMOC, KONTAKT zawierają instrukcję użytkowania strony oraz dane kontaktowe z Administratorami.

Jeżeli jesteś na stronie po raz pierwszy skorzystaj z pomocy opisującej zasady nawigacji po stronie: kliknij POMOC. Ustawiając kursor na pozycjach menu, każdorazowo rozwiniesz podpozycje, które pokażą pełną ich zawartość, podobny efekt uzyskasz klikając wybraną "mega ikonę" w pierwszej części niniejszego artykułu.
Jeżeli na stronie jesteś kolejny raz, korzystaj z informacji w "Co nowego na stronie". Każdą treść POMOCY możesz wydrukować klikając na link DRUKUJ.

NASZA GRUPA ABSOLWENCKA w 50 rocznicę rozpoczynania studiów w Politechnice Szczecińskiej

SG B3

Po tych schodach po raz pierwszy wkraczaliśmy do Uczelni w 1952 roku.

SG B2

Bardzo przejęci oczekujemy na spotkanie z JM Rektorem Politechniki Szczecińskiej i Dziekanem Wydziału Mechanicznego