Pierwsza strona Tablo zawiera APEL: do Absolwentów, ich Rodzin i Przyjaciół o uzupełnienie brakujących zdjęć.

Bez Waszej Kochani pomocy nie jesteśmy w stanie uzupełnić brakujących zdjęć, lub wymienić te, które zamieściliśmy na bardziej czytelne. Po prostu wyczerpaliśmy nasze możliwości. Nasz apel kierujemy również do Rodzin zmarłych naszych Kolegów. Liczymy na ich dzieci i wnuków.

Dla pierwszych 25 osób, które przyślą do nas materiały wyślemy egzemplarz książki pt „Kamraci” autorstwa M. Walków. Odeślemy również przysłane zdjęcia! Bardzo liczymy na Wasz odzew. Adresy kontaktowe są dostępne w zakładce KONTAKT

Przypominamy metodę powiększania lub zmniejszania widoku strony:

  • Powiększanie -->  trzymając klawisz Ctrl wciskamy klawisz + (plus)
  • Pomniejszanie --> trzymając klawisz Ctrl wciskamy klawisz - (minus)
  • Efekt powiększania lub pomniejszania ekranu uzyskamy również trzymając klawisz Ctrl: rolka myszy w górę (powiększamy); rolka myszy w dół (zmniejszamy)
  • Powrót do stanu wyjściowego -->trzymając klawisz  Ctrl wciskamy klawisz 0 (zero)

Tab 1

Tab 2

Tab 3

Tab 4

Tab 5

Tab 6