Henio - Morda (1)

Oto jego życiorys napisany własnoręcznie. Ku pamięci. Miałem dość pogodne dzieciństwo. Ojciec Artur w latach trzydziestych pracował w Urzędzie Skarbowym, jako poborca skarbowy. Mama zajmowała się domem. Spokojny rytm naszego…