Informacje wstępne

Jak wcześniej zaznaczyliśmy teksty i komentarze Blogów mogą wprowadzać zarejestrowani członkowi Naszej Społeczności. Rejestracja polega na telefonicznym kontakcie z Administratorem (patrz KONTAKT) i ustaleniu: Nazwy użytkownika, Hasła oraz adresu mailowego (jeżeli istnieje), dodatkowo w trakcie rejestracji ustala się czy użytkownik chce wprowadzać teksty do blogu czyli być „blogerem” czy chciałby tylko komentować artykuły.

Jako nazwę najlepiej przyjąć „ksywkę” (przezwisko) używaną w czasie studiów lub „zlepek” nazwiska i imienia tak żeby być w Społeczności rozpoznawalny, przykładowe już istniejące (20.12.2010) nazwy: miewal, olek, wost, staneu, tadzielony, zambrzyc.

Jak tworzymy pozycje BLOGU?        Uwaga niniejszy tekst zalecamy wydrukować klikając na mikroikonkę drukarki (u góry po prawej przy niebieskim polu "Szukaj")

Zalecamy zapoznanie się z opisem menu BLOGI (kliknij w BLOGI) oraz obejrzenie dowolnego istniejącego tytułu ze zwróceniem uwagi na elementy: Data, Tytuł, Napisał, „zajawka”, Czytaj dalej.... Zawartość Blogów powinna być zgodna z REGULAMINEM

Zauważmy, że administratorzy i poszczególni Blogerzy ustalili jedną lub kilka grup tematycznych, w których umieszczają kolejne teksty. Ww grupy nazywamy kategorie i ich nazwy są również pozycjami podmenu BLOGI. Nowe podpozycje menu BLOGI (Kategorie) wprowadza administrator. Oczywiście kategorie o charakterze ogólnym jak np.  PAMIĘTNIKI, OPOWIADANIA, NA WESOŁO mogą być "wypełniane" przez wielu blogerów (co już widać np w PAMIĘTNIKI).

Po zalogowaniu i wejściu w menu BLOGI na swój lub "ogólny" pozim podmenu, mamy do wyboru: Edycję swojej pozycji "Edytuj artykuł" lub utworzenie nowej "Dodaj nowy artykuł w tej kategorii". Po wyborze mamy widok jak niżej.

 Przy edycji  ww tytuł okna "Dodaj artykuł"  zmienia się na  "Dostosuj artykuł"

Zauważmy dwa przyciski w prawym górnym rogu okna [zapisz] zapisuje wszystko co wprowadziliśmy czy co usunęliśmy czy co dodaliśmy w polu edycyjnym; [Zamknij] anuluje ostatnio wprowadzone, ale nie zapisane [zapisz], informacje oraz powoduje wyjście z okna edycyjnego. Oczywiście ikonka [Zamknij] powoduje wyjście z okna edycyjnego gdy rozmyśliliśmy coś w nim robić, gdy trochę dalej odsunęliśmy krawędź okna strony to zauważymy nad prawym górnym rogiem okna ikonkę [ x w kółku] ,która powoduje również wyjście z okna edycyjnego.

Gdy Dodajemy nowy artykuł  to wprowadzamy tytuł oraz wybieramy z rozwijanej listy kategorię.
Przy edycji istniejącego artykułu poprawiamy jego zawartość widoczną u dołu okna. Artykuł możemy zapisywać wielo etapowo, kończąc grzecznościowo "cd.nastąpi”. Edycja jest dostępna tylko dla Autora i Administratora strony.
Zauważmy również  pod tytułem opcję "Opublikowane" z możliwością wyboru  Tak/Nie, przy "Nie" artykuł jest niewidoczny na stronie.

Do dzieła:

Kursorem przechodzimy do pola edycyjnego gdzie wprowadzamy artykuł. Do dyspozycji mamy dwa sposoby: podstawowy - wprowadzanie bezpośrednio w polu edycyjnym (jak wyżej zaznaczono można w kilku etapach) lub zalecany zewnętrzny polegający na wkopiowaniu treści posiadanej, zapisanej w innym edytorze np. w Wordzie lub nieformatowany tekst z notatnika (oczywiście też można w kilku etapach). W drugim sposobie należy liczyć się z koniecznością formatowania wkopiowanego tekstu narzędziami dostępnego tu edytora. Oczywiście oba sposoby mogą się przeplatać (część tak drugą inaczej itd.).

W system edytora wbudowano szablon automatyzujący parametry edycyjne, który w znacznym zakresie formatuje wkopiowywany z zewnątrz tekst. Prawie wszystkie teksty przeniesione z poprzedniej wersji strony zostały automatycznie formatowane wg tego szablonu z pozytywnym wynikiem.

Do obróbki czyli odpowiedniego formatowania zawartości służy zestaw ikonek widocznych nad polem edycyjnym. Niżej widzimy ww zestaw z wyróżnieniem i opisem 9-ciu podstawowych. Ustawienie kursora myszy na ikonce wyświetla jej przeznaczenie.

W pierwszej kolejności zajmijmy się narzędziami obsługującymi zalecaną metądę wprowadzanie tekstu z zewnątrz. Mamy w komputerze tekst napisany w edytorze np WORD oraz ewentualnie zdjęcia (jpg o ograniczonej rozdzielczościtu np. 800x600) , mamy zapisane adresy (dysk/folder/plik) zdjęć natomist wprowadzany tekst zaznaczyliśmy ii wkopiowaliśmy do pamięci [Ctrl+C].

Ustawiamy kursor w miejscu gdzie ma się zacząć tekst i klikamy ikonkę [3] tekst jest wprowadzony (gdybyśmy użyli ikonki [4] tekst  by był poformatowany jak w źródle co nie zawsze jest OK, ogólnie istotne są akapity); następnie klikamy kolejno ikonki [1] i [2] co powoduje wyczyszczenie kodu i formatowania umożliwiając poprawne zastosowanie ww szablonu. Ikony [Krój czcionek] i [Rozmiar czcionki] używamy w szczególnych wypadkach, normalnie obie funkcje załatwia szablon. Jak widzimy w już wprowadzonych blogach tekst dzielimy na krótką "zajawkę" zakończoną przyciskiem "Czytaj dalej..." a kliknięcie tego przycisku powoduje pełny tekst zaczynający się "zajawką". Opisany podział załatwia ikonka [7] wprowadzająca do tekstu "pasek" podziału. Tu zwracam uwagę na lewe zakończenie ww paska, jest to lewy margines wprowadzanego tekstu, jeżeli w materiale źródłowym był ten margines większy to możemy go łatwo przesunąć - zaznaczamy tekst i  obszar zaznaczony przesuwamy w lewo prawą ikonką [9] (przypominam: zaznaczamy tekst przesuwając po nim kursor z przyciśniętym w tym czasie lewym klawiszem myszki).

Jeżeli chcemy ilustrować tekst zdjęciami to umieszczamy je w miejscu kursora (najlepiej po lewym marginesie) klikamy ikonkę [6] w wyniku pojawia się okno "Menedżer obrazów"

a w nim klikamy ikonkę "SZUKAJ"  w wyniku otrzymujemy okno

Następnie klikając na "Przeglądaj" wchodzimy na listę "mój komputer" gdzie znajdujemy nazwę naszego przygotowanego zdjęcia i po jego zanaczeniu  klikamy "Wczytaj" w rezultacie nazwa zdjęcia pojawi się w kolumnie "Nazwa" okna  Menadżera obrazów, zaznaczamy ją i udołu tego okna klikamy "Wstaw". Zdjęcie (jpg) pojawi się w narzuconym kursorem miejscu tekstu. Zaznaczony obraz możemy dodatkowo "obrobić" klikając na ikonkę [6], możemy to robić wielokrotnie obserwując wynik w tekście blogu.
Na powyższym rysunku Menadżera... wyróżniono 6 pól do edycji wgranego obrazu:  [1] okienko "zgrubnie" pokazujące wynikowe usytuowanie obrazu (zdjęcia) w stosunku do tekstu i strony;   [2] wymiary (szerokość x wysokość) obrazu w pikselach - praktycznie już przed "Wstaw" wprowadzamy wartość szerokości 600 dla obrazu szerokiego jak tekst, później "obrabiając" obraz możemy tą wartość zmieniać, wymiar wysokości dopasowuje się automatycznie przy "ptaszku" w polu przporcjonalnie;   [3]  wyrównanie, rozwija listę, z której wybierając pozycje, usytuowujemy obraz w stosunku do tekstu i strony obserwując wynik na okienku [1];   [4] tamowanie, służy do formatowania przy "oblewaniu obrazu tekstem, temat może rozwinę później, praktycznie jeszcze go nie używałem;   [5] margines, czyli odległość obrazu w stosunku do marginesów strony i tekstu, wstawienie w pierwszym polu 10 i pozostawieniu ptaszka przy Równe wartości, daje wokół margines 10 pikseli, oczywiście można dowolnie manipulować wielkościa marginesów obserwując wynik;   [6] obramowanie, wstawienie "ptaszka" powoduje obramowanie rysunku, przy zdjęciach raczej nie stosowane, efekt obramowania widzimy na powyższych rysunkach w niniejszym tekście, widoczne jest również w okienku [1].

Jak wcześniej napisano, można wielokrotnie zmieniać ww parametry poprzez zaznaczenie obrabianego obrazu i kliknięcie ikonki [6], każdą "obróbkę" kończymu klikając u dołu menadżera na "Aktualizacja"  i  "Odśwież"

Jak na początku niniejszego tekstu napisano, efekt naszej pracy pojawi się na stronie po  kliknięciu u góry strony edycyjnej na  "Zapisz" , a wyjście z edycji na "Zamknij".  Brak wizualizacji na stronie może wynikać z braku potwierdzenia Tak w polu "Opublikowane". 

Wprowadzenie do tekstu obrazów w formacie pdf będzie opisane w kontynuacji niniejszego tekstu