Odsłonięcie tablicy pamiątkowej ku czci Profesora Bolesława Briksa. Działo się to 10 października 2009 na terenie Parku Profesora Bolesława Briksa w Szczecinie. Park znajduje się pomiędzy ulicami: Leszczyńskiego, Zaleskiego i Mickiewicza, przy torach kolejowych (mapka na końcu opisu).

Tablica3

Inicjatorem umieszczenia tablicy jest Zarząd Odziału SiMP w Szczecinie.

Uprzedzająco, 9 października, Gazeta Wyborcza umieściła "WSPOMNIENIE " jak niżej:

Wspomnienie

Niżej prezentujemy zestaw zdjęć z Uroczystości:

Tablica4

Uroczystość odsłonięcia Tablicy została otwarta przez Zbigniewa Neumanna Prezesa Oddziału SIMP w Szczecinie

Tablica6

Prof.Stefan Berczyński, Dziekan Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki ZUT w Szczecinie wspomina dokonania Profesora Briksa na Wydziale Mechanicznym (wówczas Budowy Maszyn)

Tablica13

Wspomnieniami o Ojcu dzielił się z zebranymi Wojciech Briks, młodszy syn. Obok Andrzeja, również absolwent PS.

Tablica8

Ciepłe słowa o Działaczu SIMP powiedział Prezes Zarządu Głównego SIMP Andrzej Ciesielski

Tablica11

Pan Stanisław Kuszmider, wykładowca w Akademii Morskiej był współpracownikiem i podwładnym Profesora w latach pięćdziesiątych ubiegłego wieku. Bardzo barwnie opowiadał o wożeniu ważnego urzędnika motorem (SHL) po terenie województwa.

Tablica12

Zbigniew Neumann podzielił się z zebranymi wrażeniami z okresu zbierania materiału o Profesorze do książki pt.”Bolesław Briks - Organizator Szczecińskiego Szkolnictwa Zawodowego, Średniego i Wyższego”

Tablica10

W uroczystości brało udział liczne grono byłych uczniów i studentów Profesora Briksa

Tablica7

Tablica na kamieniu, na którym zwykł był siadać Profesor - Ojciec i przyglądać się jak dzieci grają w piłkę. Bywał czasem arbitrem w kwestiach spornych.

Tablica5

Nasza grupa byłych studentów Profesora Briksa. Od lewej: Janusz Skibiński, Mietek Walków, Ania (Bożenka) Zięba - Zdun., Janek Praczyk, Romek Niemczyk i Staszek Neumann ( Zdj.SN)

MAPKA - usytuowanie tablicy (wskazuje strzałka)