Wprowadzenie

to pozycja menu na bieżąco aktualizowana w odpowiedzi na potrzeby użytkowników, sygnalizowane telefonicznie do administratorów (menu „KONTAKT”).

Niżej opisane będą ogólne sposoby „wywołania” strony oraz nawigacji czyli poruszania się po jej zawartości.

POMOC dla pozycji menu: BLOGI jest opisana w menu POMOC BLOGI.

Wywoływanie (uruchomienie) strony

Strona absolwentów Wydziału Mechanicznego Politechniki Szczecińskiej z roku 1956 znajduje się pod adresem www.absolwenci56.pl (zwróć uwagę na brak spacji i na kropki). Wymieniony adres po otwarciu strony internetowej należy wpisać do paska adresu u góry strony. Gdy otwarcie strony Internet Eksplorera jest u Ciebie połączone z otwarciem wyszukiwarki Google, NIE należy adresu strony wpisywać do pola tej wyszukiwarki.

Jeśli planujesz częste zaglądanie na na naszą stronę co powinno być oczywiste dla członków absolwenckiej społeczności, umieść adres strony w „Ulubionych”, a jeszcze lepiej utwórz jej ikonę na pulpicie co np. przy Windows XP jest bardzo proste: ustaw myszą kursor na pustym miejscu pulpitu; kliknij prawym i z rozwiniętego menu kliknij lewym na „Nowy”; z następnego menu kliknij lewym na „Skrót”; w otworzonym oknie wpisz adres www.absolwenci56.pl i kliknij lewym [Dalej]; w następnym oknie nadaj swoją nazwę ikonie np. Abs_56 i kliknij [Zakończ]. Masz ikonę, którą zawsze otworzysz naszą stronę.

1-sza aktualizacja  Jeżeli po otwarciu strony, a również przy zmianie wielkości liter logo ABSOLWENCI 56 "wchodzi" na pozycje menu to oznacza nieprawidłowe ustawienie rozdzielczości ekranu, przykładowo przy monitorze 19 cali zaleca się 1280x1024, przy  15 cali (laptopy) 1366x768. Wartości są programowo podpowiadane przy próbie ich zmiany jako maksymalne czy zalecane.

Nawigacja po stronie

Strona ma typową strukturę jak wiele programów pisanych dla systemów „okienkowych”. Na górze, na prawo od logo, widzimy poziome MENU z pozycjami rozwijanymi do dołu w wielu przypadkach posiadającymi dalsze rozwinięcia. Jeżeli jesteś na stronie po raz pierwszy zapoznaj się z strukturą (budową) strony stawiając kursor myszy (bez klikania) na pozycjach pierwszego poziomu menu, a następnie na rozwinięte tym ustawienie „głębsze” pozycje. Na ostatnim poziomie przeważnie występują galerie zdjęć. Wybór (kliknięcie) dowolnej pozycji menu powoduje otworzenie okna tekstowego lub galerii zdjęć. Okna z długim tekstem lub z dużą ilością zdjęć nie są stronicowane, do ich przeglądania (przesuwania w pionie) służy boczny pasek przesuwany myszą (ustaw kursor na pasku i z przyciśniętym lewym klawiszem ciągnij pasek w dół) lub kręć rolką myszy.

Kliknięcie w "tytułową" (górną) pozycję menu skutkuje otwarciem tekstu wprowadzającego do niższych (rozwiniętych) pozycji podmenu.

W wielu przypadkach przewijając stronę u dołu dochodzimy do 6-ciu megaikon będących odpowiednikami tytułowych pozycji menu. Ustawiając kursor na takiej pozycji zmieniamy jej kolor oraz wywołujemy napis "Czytaj więcej..." kliknięcie otwiera ww tekst wprowadzający, a niebieskie w cudzysłowach tytuły odpowiadają podpozycjom danego menu, oczywiście kliknięcie takiego tytułu przenosi nas do zawartości podmenu.

Należy zauważyć widoczną u góry danej strony pod logo pozycję  "Jesteś tutaj:" za dwukropkiem widzimy "ścieżkę" poszczególnych etapów (wyboru menu czy podmenu) zakończoną nazwą aktualnie przeglądanej pozycji. Klikając na którąś pozycję tej ścieżki przenosimy się do tej pozycji. Gdy jesteś u dołu strony to przeskok do góry realizuje  kliknięcie na dolnym pasku "Powrót na górę".

 Pod menu, po prawej stronie widzimy okno Logowanie jak opisano w STRONA GŁÓWNA / WITAMY NA NASZEJ STRONIE część informacji ze strony jest dostępna tylko dla członków naszej społeczności, jeżeli do niej należysz i nie posiadasz jeszcze „Nazwy użytkownika” i „Hasła” zarejestruj się u któregoś administratora (patrz „KONTAKT”). Okno Logowanie jw dla wygody występuje w wielu pozycjach menu

Jak opisano wyżej, w wielu przypadkach do przemieszczania się na stronie możemy wykorzystywać wyróżnione na niebiesko hasła (inaczej linki czy adresy) najczęściej będące nazwą menu czy podmenu, które klikając przenoszą nas do zawartości tej pozycji.

Z uwagi na posiadany sprzęt lub jakość wzroku może występować potrzeba powiększenia wielkości liter tekstu. Zauważmy w pasku pod menu pozycje "Wielkość czcionki" z wyborem: "A-" pomniejszenie, "A+" powiększenie i "A" powrót do standardu; oczywiście można klikać kilkakrotnie.  Dodatkowo przy pozycjach tekstowych otwieranych po "Czytaj więcej", po otwarciu widzimy pod tytułem pole "T wielkość czcionki  - +" klikając na "+" czy "-" dopasowujemy wielkość wg potrzeby.

W listopadzie 2010r wprowadziliśmy dodatkowy moduł "mini galerii" służący do umożliwienia ilustracji artykułu jednym lub kilkoma zdjęciami.

Gdy natrafimy na jedno czy kilka zdjęć o niewielkim formacie np. 5x5 cm lub mniejszym kliknijmy na to zdjęcie otworzy się jego pełen wymiar, poniżej przykład a pod nim wyjaśnienie obsługi dla przypadku galerii kilku zdjęć.

Przykład dotyczy galerii 7-miu zdjęć, z początku widzimy 4 miniatury oraz u dołu  symbole > >I   kliknięcie > powoduje przesunięcie do następnej trójki a kliknięcie >I przesunięcie na koniec. Po przesunięciu podobne symbole pojawiają się po lewej stronie o podobnym zastosowaniu. Kliknięcie w środek miniatury powoduje jej "otwarcie" do pełnego rozmiaru, a gdy kursor przesuniemy do dołu tego rozwinięcia to pojawia się pasek z mikro obrazkami całej galerii, oczywiście klikanie na te obrazki powoduje ich rozwinięcie. W połowie wysokości rozwinięcia możemy przesuwając kursor wywołać symbol przesunięcia na już rozwinięty lewy obraz czy prawy obraz. Symbol X u dołu powoduje zakończenie. Proszę wypróbować ww operacje na powyższym przykładzie.