1. Teksty na BLOGU oraz KOMENTARZE do tych tekstów, mogą tworzyć i wprowadzać Użytkownicy zarejestrowani. Przy dodawaniu komentarza należy podać imię lub nick oraz adres mailowy.
 2. Użytkownicy zarejestrowani oraz Goście mają prawo swobodnego przedstawiania informacji, opinii, komentarzy lub innych wypowiedzi, z zastrzeżeniem ust.
 3. Odpowiedzialność za treść informacji i opinii ponosi wyłącznie wpisujący.
 4. Niedopuszczalne jest zamieszczanie wypowiedzi, które:
  1. są sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego;
  2. naruszają prawa osób trzecich;
  3. są wulgarne lub obsceniczne;
  4. propagują przemoc, nienawiść rasową lub religijną lub są w inny sposób naganne;
  5. są reklamą.
 5. Administrator ma prawo usunięcia wypowiedzi niezgodnych z ust. 3, a także innych wypowiedzi uznanych przez Administratora za uciążliwe albo zbędne z uwagi na przedmiot dyskusji. Wypowiedzi nie związane z komentowanym tekstem mogą zostać przez Administratora usunięte. Dodatkowo, w zakresie wypowiedzi wulgarnych lub obscenicznych, Administrator może według swojego uznania przerobić taką wypowiedź w celu usunięcia elementów niezgodnych z ust. 3 i zamieścić tak przerobioną wypowiedź.
 6. Użytkownicy, którzy dopuszczą się naruszenia ust. 3 mogą być na stałe pozbawieni przez Administratora dostępu do pisania i komentowania blogu.
 7. Administrator ma prawo swobodnego zarządzania komentarzami. W szczególności może, bez podania przyczyn, zawiesić umieszczanie komentarzy, usunąć komentarze z strony „Absolwenci 56” lub zmienić zasady ich umieszczania i weryfikacji. Zdjęcia,infografiki, materiały filmowe i dźwiękowe oraz teksty zamieszczone na stronie podlegają ochronie prawnej na podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz aktów prawa międzynarodowego.